Čemu to slouží?

Před svěřeneckým fondem varují někteří lidé, kteří se obávají, že je to jakási pračka špinavých peněz. To Však záleží na tom, jak bude tento institut právně ošetřen, aby k tomu nedocházelo. Přesto je v našem novém občanském zákoníku zakotven a může posloužit i dobrým věcem. Ochrání majetek před nezodpovědným rozfofrování ze strany dědiců, může zajistit důstojné dožití a také posloužit charitě.

Čas ukáže

Co bylo dříve nemožné, stává se samozřejmým. Trápí-li Vás nástupnictví Vaší firmy, není nic jednoduššího než zřídit svěřenecký fond. Výhodou je, že o Váš majetek se bude starat správce a jako zakladatel si určíte tzv. statut, což jsou Vaše podmínky. Další možností je ochrana před exekutory, neboť k tomuto majetku nebudete mít vlastnické právo. O tom, že práce některých exekutorů se pohybuje na hranici únosnosti, víme a tady je možnost, jak svůj majetek ochránit.