Klasici by se smáli

Už v samém rozvoji tržní ekonomiky, globalizované, konzumní, omezené pouze na vulgárně materiální (jak by řekli klasici marxismu-leninismu) kvantifikaci života a vývoje lidské společnosti, se skrývá nepřekonatelný rozpor, který kapitalismus není schopen nikdy vyřešit a to ani pod umně vytvářenou kamufláží takzvaných lidských práv a svobod, demokracie a civilizačních hodnot. Současně s tím je působeno na obyvatelstvo nenápadně tím směrem, který snižuje nejen úroveň vzdělání a sumu poznatků spolu s neschopností kritického myšlení drtivé většiny obyvatelstva vyspělého bohatého západního světa. To má za následek naprostou ztrátu samostatnosti a nezávislosti člověka ve vyspělé civilizaci západního střihu.

Pomoc užitečná

Naproti tomu je spousta možností, které život naopak usnadňují a působí pozitivně. Základním prvkem je například možnost prodeje společností a jejich koupě při začátku soukromého podnikání, jako nositele fundamentu všech západních hodnot.